31 Ocak 2012 Salı

İliiiim İlim, BilmektirBirçok meselede olduğu gibi,  gerileyişimiz dilimizde de kendisini gösteriyor... Yozlaşma ve erozyon burada da var!!

Şahsî kültürel seviyemiz yüksek olsa bile, lisânımıza sirâyet eden zaafiyetlerden tamamen korunmamız imkânsız gibi?!

Bu münâsebetle, lisânına önem verdiğini bildiğimiz veya iştigal sahaları sebebiyle önem vermesi icap eden insanlarımızın sözlerinde ve söyleyişlerinde hatalar gördüğümüzde şaşırmıyoruz...

Meseleye örnek olur ümidiyle, mânâ büyüğümüz Yûnus Emre'nin bizden ne çektiğine sözü getirmek istiyorum..

Bir türlü, bu muhteşem zâtın –eskilerin deyişiyle- inşâd eylediği mânâsı yüce şiirlerini, onun gibi inşâd edemiyoruz?!

Meselâ, bir okuma-vurgulama hatasını âdeta klonlayarak çoğaltıyoruz ve her yerde o değerli şahsiyetin bize mirasını istemeden-bilmeden küçük düşürüyoruz...

Üstâdımız Yûnus Emre'den kendi çağında bir "ilim" tarifi istenmiştir ve o da Yûnusça bir tarif vermiştir. Dillerimizden düşmeyen o meşhur ilâhîyi bilmeyenimiz yoktur! 

Bununla beraber, şiiri inşâd eyleyen seslendirme ustalarımız dahi bu hataya düşmekten  kurtulamamışlardır... 

O eşsiz vokalistlerin mârifetleriyle büyülendiğimiz için, daha ilk mısrada ortaya çıkan okuma hatasını farketmek ve düzeltmek gâliba bugüne kadar kimseye nasip olmamıştır?! Ben henüz rast gelmedim!

Bizim lisânımızda "ilim bilmek" diye bir şey yoktur!

"Matematik bilmek, fizik bilmek, dil bilmek" vardır; fakat "ilim bilmek" yoktur! Varsa bile kural dışıdır; hatadır!

Dolayısıyla, söz ustası Yûnus Emre'den bir ilim târifi istediğimizde, onun şöyle dediğini kabul edemeyiz; iddia edemeyiz!

"İlim: İlim bilmektir!"

Böyle şey olmaz!

Oysa, târif çok basittir; ama bunu anlamak nedense bir türlü mümkün olmamıştır?!

"İliiiim ilim: Bilmektir!"

Yûnus Emre'mizin aziz hâtırasına hürmeten bunu da biz düzeltmiş olalım ve hatasıyla sevabıyla o meşhur şiiri bir de biz inşâd edelim...

Neyzen Semazen1 yorum:

Neyzen SEMAZEN dedi ki...

Sn. Mehmet Barlas'ın 24 Mart tarihli köşe yazısı çok hoş nükteler taşıyor...

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas/2012/03/24/bu-kadar-cok-bilgili-insanlari-yonetmek-zordur

N_S