8 Ocak 2013 Salı

Mehdi Adaylarına SorularBlog faaliyetime Mayıs 2012 başında son vermiştim... Daha sonra gelen ve tüylerimi diken diken eden feci bir gelişme sebebiyle kaleme aldığım  "Kelebek Etkisi ve Pamuk İpliği" yazım istisna olarak yayınlanmıştır! 

Bloga ara verdikten sonra,  bir müddet Facebook ve Twitter'da etkinliğim oldu! Özellikle, Twitter'da önem verdiğim paylaşımlarda bulundum. Şimdi okuyacağınız yazım o paylaşımlardan biridir ve yine istisna kaydıyla bloguma eklemekteyim. Dolayısıyla, yukarıdaki resim,  blog üzerinde tekrar rutin bir faaliyetimin olmayacağının resmidir! 

Okuyacağınız satırlar, daha önce "Ajandam"da temas ettiğim ve yazmayı planladığım "Mehdi" analizi değildir! O daha farklı bir Kurân araştırması olacaktı. Nasip olmadı! 

Hepimiz görüyoruz ki, Sn. Fethullah Gülen'in de temas ettiği gibi1 bir "Mehdi enflasyonu" vardır ve artık bu konu BM kürsüsünde2 telaffuz edilecek kadar "aykırı" bir mecraya taşınmıştır! 

Şu halde, bizim de bu meselede  dikkatinizi çekmek istediğimiz hayatî hususlar vardır! Meseleye "Kurânî Zekâ/QQ" diye bir şeyden bahseden kişinin nazarıyla bakmak isterseniz,  lütfen buyurun! 

Sen Gelmez Oldun

Şimdi okuyacaklarınız bir Kurânî Zekâ (QQ) perspektifidir!

İslâm dünyasını asırlardır meşgul ettiği gibi şimdi de bir Mehdiyet furyası var! "Mehdi" aşağı; "Mehdi" yukarı!!

Kendisinde "Mehdiyet" sezenler... "Mehdi" olduğuna ihtimal verilenler; belki de inanılanlar... "Ha geldi ha gelecek; ha çıktı ha çıkacak" diye eli kulağında bekleyenler... "Gördüm!" diyenler; "Benim!" diyenler; "Odur!" diyenler... Tereddüt edenler; emin olanlar...

Kısacası, BM kürsülerinden, devlet başkanı statüsünde insanların ağzından duyulacak seviyede artış göstermiş bir beklenti bu!3

İzninizle, QQ perspektifiyle nokta atışları yapalım!

Şiilere soralım:

- Eğer, beklediğiniz İmam Sünniler içinden zuhur ederse ne yaparsınız???

Sünnilere de soralım:

- Eğer, beklediğiniz Mehdi Şiiler içinden zuhur ederse ne yaparsınız??

Cevap vermeden önce yutkunuyorsanız; beklediğinize hazır değilsiniz demektir!!

Şimdi, kendisinde Mehdiyet sezen ve sezilenlere hitâben düşünmedikleri bir şey soralım. Öyle bir soru soralım ki uzun uzun düşünsünler...

Kıyâmet'in büyük ve pozitif alâmetlerinden olarak Nuzûl-ü İsa'nın -hadisler dışında- Kurân'dan delilini gösterebilir misiniz dersek, bize cevabınız "Âli İmran:55 ve Nisâ:157"4 olur, değil mi?!

Peki, yine büyük alâmetlerden olarak "Dabbet'ül-Arz"ı Kurân'dan belgelemeniz istendiğinde "Neml:82"ye5 işaret edersiniz, değil mi??

Bütün bu "esaslı" cevaplar için teşekkürler ve tebrikler!!

Şimdi, bir QQ eşiği olarak şunu da sormak ve cevabına ulaşmak zorundayız!! Zorundasınız!!

Bu "zorundalık" Mehdiyet iddiasını sahiplenen herkesi "ilmen ve hakikaten" bağlar!!

Sual şudur!

Hadis literatüründe hakkında bol miktarda detay bulunan "Mehdi/Mehdiyet" için Kurân'daki karşılık nedir; nerededir??

Siz de bilirsiniz ki, bir konu hakkında Rasulullah'ın haber/bilgi verdiğine yüzde yüz inanıyorsak, o meselenin muhakkak örtülü veya açık Kurân'da karşılığının olması icap eder!!

Eğer diyorsak ki, bu meselede örtülü/açık Kurân'da hiçbir karşılık yoktur; o durumda konuya has bütün hadisleri reddetmek şart olacaktır?!

Bunu henüz diyemiyoruz... Çünkü, konuya zemin teşkil eden literatür "sağlam"(?) görünüyor!

Şu halde, Mehdi'nin Kurân'daki karşılığını, tıpkı Nuzûl-ü İsa ve Dabbet'ül-Arz'daki gibi belirlemek durumundayız!!

Bunu yapabilen oldu mu; ben bilmiyorum??

Dolayısıyla, kendisinde Mehdiyet sezen ve sezilenlere QQ eşiğinden dünyanın en esaslı tavsiyesinde bulunmak isterim.

Lütfen, ancak bunu becerebilecek bir Kurânî liyakat sergilediğinizde kendiniz hakkında ve lütfen, sadece bu liyakat bariyerini aştığını gördüğünüz kişinin "Mehdi" olabileceği yönünde iyimser (?) olun...

Aksi takdirde, "Sen gelmez oldun!" şarkısını nesiller boyu terennüm etmeye hazır olun!! 

İslâm'ı sukûtu hayâle uğramadan yaşayabilmek için IQ'yu aşıp QQ'ya gelmekte sonsuz hayırlar var!

Bu münasebetle, aman yüksek IQ'unuz sizi yoldan çıkarmasın!! Ömrünüz, Mehdi arayışı içinde heder olmasın! 

Neyzen Semazen